SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 150 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่าง
2. QaQc
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าตอนโทรล
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
สาขา เทคโนโลยีการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า wiring
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.เทคโนโลยี ปทุมธานี
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT Support
2. Technical Support
3. Technical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างคอมพิวเตอร์
3. พนักงานส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างฟ้าไฟ
3. ไฟฟ้าช่าง
  การศึกษาสูงสุด ป ตรี
สถาบัน ราชพัดราชนครินทร
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ที่มีทาง อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ส่งเอกสาร
2. ชิ๊ปปิ้ง
3. ส่งเอสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-ต่างจังหวัด อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน เทคนิคลำปาง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ

  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิค
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี หรือปริมณฑล อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร
3. พนักงานขับรถผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด อาชีวะ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ PLASESS HI TECH Co,LTD. อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงานซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องปรับอากาศ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างit
2. ผู้ช่วยเครน
3. ช่างซ่อมทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจ๊าะน้ำมัน อ่าวไทย อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงาน
2. ช่างเทคนิค
3. ฝ่ายฝลิต
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาีชีพห้วยผึ้ง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงาน QC
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างช่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. รัชดา - ห้วยขวาง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้า
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. พนักงานดูแลระบบไฟฟ้า
3. พนักงานดูแลระบบเครื่องทำความเย็น
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง กรุงเทพ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , หาพนักงาน ช่างไฟฟ้า | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ