SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 171


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเกษตร ปศุสัตว์ เหมืองแร่ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. พนังงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กหกห
2. กด
3. กด
  การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 80 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กรมควบคุมโรค
2. งานทางด้านแลป
3. การผสมเทียม/รักษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สาขา เทคนิคการสัตวแพทย์ (สัตว์เศรษฐกิจได้)
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่เกษตร
3. ส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. อะไรก็ได้ไม่จับกัดสาขา
2. ประมง
3. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน ประมงติณสูลานนท์
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหยก็ได้ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการด้านการเกษตร
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ สามารถออกนอกสถานที่ได้ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่ายสัตวบาล
2. พนักงานเลี้ยงสุกร,ไก่
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีตาก
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าที่ประจำฟาร์ม
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิชาการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เกษตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ เชียงราย อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตปุ๋ย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ทรัพยากรที่ดิและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา พืชสวน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. CSR
3. เจ้าน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา พืชาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักวิจัยการเกษตร
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. ตามที่กำหนด
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว)
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. ครูอาชีวะด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. เจ้าหน้าที่ประมง
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
2. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด วทบ.
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถผู้บริหาร
2. ขับรถส่วนกลาง
3. ขับรถทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ก ศ น อ.บ้านดุง
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีน,ระยอง,ชลบุรี,โคราช,อุดรธานี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฟาร์ม
2. สัตวบาลฟาร์ม
3. สัตวบาลส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เกษตร , หาพนักงาน ปศุสัตว์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เหมืองแร่
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51716 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน