SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
      1. Job Infomation
Field safety - environment
Education Level Lower Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division East
Province Rayong
ZIP code 21150
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -
3. Profile
Date of Birth 23 May 1994 ( 27 years old)
Gender Male Marital Status Single  
Height 160 cm. Weigth 55 kg.  
Nationality ไทย Religion พุทธ  
Draft status ได้รับการยกเว้น
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. จป.เทคนิค
2. ผู้ช่วยห้องแลป
  3. ฝ่ายผลิต
Expected Salary 17000+
Work Location ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ
5. Education
5.1  
Education Level ม.6
From ทัพพระยาพิทยา
Degree มัธยมศึกษาตอนปลาย
Major Subject วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Grad Year 2557
G.P.A. 2.60
5.2  
Education Level
From
Degree
Major Subject
Grad Year
G.P.A.
6. Employment Record
6.1  
From February - To April -
Company Name เด่นจิรทัศย์คอนสตรัคชั่นจำกัด
Address
338 ซอยเพชรเกษม 42 แยก 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Salary
17200
Position
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
Obligation ความรับผิดชอบ: ตามกฎกระทรวง
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

(๓) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓

(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(๕) รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

(๖) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


ความรับผิดชอบ
1. Checklist ติด Tag อุปกรณ์ไฟฟ้า นั้งร้าน ถังดับเพลิง
2.เปิด Work Permit, Hot work Permit
3.Safety Talk
4. Safety Audit
5.Safety Award
6.ประสานงาน Safety
7.ประชุม Safety Site Meeting
8. วิเคราะห์ ชี้บ่ง อันตราย ตามเอกสาร Checklist ,JSA, What if analysis
9.ประสานงาน ให้ ผรม.ปฏิบัติงานได้
10.ปิด SIR
6.2  
From To
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
6.3  
From To
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
7. Training Record
7.1  
From November 2018 To November 2018
Training Institute สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จ.ระยอง
Course Name
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
7.2
 
From To 2018
Training Institute
Course Name
7.3
 
From To
Training Institute
Course Name
8. Other Skills


Language Skills
Language อังกฤษ Speak พอใช้ Read พอใช้ Write พอใช้
 
Language Speak Read Write
Language Speak Read Write
Typing
Thai 20 Words/Minute   English 30 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1.
  2.
  3.
  4.
Project , Accomplishment & Experience
Reference - Members Only-
Last Update 25/10/2021

คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานจป.เทคนิคออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานจป.เทคนิค (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานผู้ช่วยห้องแลป อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) ฝ่ายผลิต ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรง

Job Application For จป.เทคนิค, Curriculum Vitae จป.เทคนิค, Resume จป.เทคนิค | Employment Application Form by JOB SIAMHRM.COM :- Job Application ผู้ช่วยห้องแลป, Curriculum Vitaeผู้ช่วยห้องแลป, Resumeผู้ช่วยห้องแลป, Job Application ฝ่ายผลิต, Curriculum Vitaeฝ่ายผลิต, Resumeฝ่ายผลิต

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ