SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
      1. Job Infomation
Field safety - environment
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division North
Province Phichit
ZIP code 66120
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -
3. Profile
Date of Birth 11 September 1995 ( 26 years old)
Gender Female Marital Status Single  
Height 159 cm. Weigth 75 kg.  
Nationality ไทย Religion พุทธ  
Draft status -
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. พนักงานประจำฝ่ายบุคคล
  3. พนักงาน
Expected Salary 18000
Work Location พระนครศรีอยุธยา
5. Education
5.1  
Education Level ปริญญาตรี
From มหาวิทยาลัยนเรศวร
Degree วิทยาศาสตร์บัณฑิต
Major Subject อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Grad Year 2561
G.P.A. 2.16
5.2  
Education Level
From
Degree
Major Subject
Grad Year
G.P.A.
6. Employment Record
6.1  
From March 2019 To -
Company Name บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
Address
ที่อยู่ 90 หมู่ 11 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา อยุธยา 13110
Salary
18000
Position
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
Obligation 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงาน
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย เช่น งานเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล การรับสมัครพนักงาน เป็นต้น

6.2  
From To
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
6.3  
From To
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
7. Training Record
7.1  
From December 2018 To - -
Training Institute ืNPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.
Course Name
Workers use liquefied petroleum gas.(Ministry of Energy)
7.2
 
From To -
Training Institute
Course Name
7.3
 
From To
Training Institute
Course Name
8. Other Skills


Language Skills
Language อังกฤษ Speak พอใช้ Read พอใช้ Write พอใช้
 
Language Speak Read Write
Language Speak Read Write
Typing
Thai 76 Words/Minute   English 35 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1. เล่นบาส
  2. ทำอาหาร
  3. ถ่ายภาพ
  4.
Project , Accomplishment & Experience ประสบการณ์การฝึกงาน
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทสไทย) จำกัด
บริษัท มอลลิเก้ เฮลแคร์ (ประเทสไทย) จำกัด
Reference - Members Only-
Last Update 08/09/2021

คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานพนักงานประจำฝ่ายบุคคล อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) พนักงาน ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรง

Job Application For เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ, Curriculum Vitae เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ, Resume เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ | Employment Application Form by JOB SIAMHRM.COM :- Job Application พนักงานประจำฝ่ายบุคคล, Curriculum Vitaeพนักงานประจำฝ่ายบุคคล, Resumeพนักงานประจำฝ่ายบุคคล, Job Application พนักงาน, Curriculum Vitaeพนักงาน, Resumeพนักงาน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ