SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
      1. Job Infomation
Field administration - iso - document
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division Bangkok Area
Province Nonthaburi
ZIP code 11110
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -
3. Profile
Date of Birth 2 June 1973 ( 48 years old)
Gender Female Marital Status Single  
Height 173 cm. Weigth 60 kg.  
Nationality ไทย Religion พุทธ  
Draft status ได้รับการยกเว้น
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
  3. เลขานุการสำนักงาน
Expected Salary 18,000
Work Location กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล นนทบุรี
5. Education
5.1  
Education Level ปริญญาตรี
From สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
Degree ศิลปศาสตรบัณฑิต
Major Subject การจัดการ
Grad Year 2544
G.P.A. 2.46
5.2  
Education Level ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
From พาณิชยการราชดำเนิน
Degree ปวส.
Major Subject การบริหารธุรกิจ
Grad Year
2537
G.P.A. 2.58
6. Employment Record
6.1  
From February - To - -
Company Name บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด
Address
88/56 ถนนประชานิเวศร์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Salary
18,000
Position
ธุรการฝ่ายบริการ
Obligation - จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
- ดูแลในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้อนรับ ดังนี้ :-
ตรวจเช็คเวลาเข้า-ออก การทำงานของพนักงานต้อนรับ
ตรวจเช็คการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์
ตรวจเช็คกระเป๋าประจำตั๋วพนักงานต้อนรับ สมุดประจำตัว
พนักงานต้อนรับ ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องนำขึ้น
รถทัวร์ เพื่อบริการผู้โดยสารบนรถทัวร์ จัดเตรียมตั๋วโดยสาร
เดินทาง
- จัดเตรียมใบปล่อยรถในแต่ละวัน เพื่อนำส่งแผนกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
- รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
- ตรวจเช็คอีเมล์ประจำวันแต่ละวัน
- จัดทำสัญญาบริการให้เช่าอาคาร สถานที่เป็นรายปี
- จัดทำตั๋วสมาชิก ตั๋วสะสมของสมนาคุณจากการเดินทางโดย
รถทัวร์ และตั๋วสมัครสมาชิกใหม่
6.2  
From August 2002 To July 2004
Company Name บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
Address
อาคารไทยวิวัฒน์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน
Salary
8,500 บาท
Position
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
Obligation - ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคาเพื่อทำการยืนยันกับลูกค้า
บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงระบบเพื่อจัดส่งให้โรงงาน และเพื่อจัดส่งสินค้า
- ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า โรงงาน และจัดระบบการขนส่งสินค้า
จดบันทึก Order เพื่อส่งสรุปยอดสั่งซื้อไปที่โรงงาน และจัดทำรายงานสรุปยอดขาย
ประจำวัน สรุปประจำเดือน และสรุปประจำปี
- ทำหน้าที่จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และจัดทำเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ISO

6.3  
From August 1997 To July 2002
Company Name บริษัท เอ็นไวร์เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด
Address
อาคารปัญจพัฒน์ ซอยพัฒน์พงษ์ 4 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Salary
9,000 บาท
Position
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Obligation - ทำหน้าที่จัดพิมพ์รายงานโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งโครงการของบริษัท จะดำเนินเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยหน่วยงานราชการ และเอกชนเป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัทดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น
-ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า, หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ,
-จดบันทึกการรบ-ส่งเอกสารเข้า-ออกของบริษัท
-ทำหน้าที่(แทน)เลขานุการ ในบางครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายในการติดต่อและประสานงานให้กับผู้จัดการบริษัท
7. Training Record
7.1  
From - - To - -
Training Institute
Course Name
1. หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับลูกค้าให้ประทับใจลูกค้าในยุค IT
ระยะเวลา 23 พฤศจิกายน 2548
หน่วยงานจัดอบรม HR Center Co., Ltd.

2. หลักสูตร การจัดทำระบบเอกสารเกี่ยวกับ ISO
ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2546
หน่วยงานจัดอบรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

3. หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ระยะเวลา มิถุนายน 2545
หน่วยงานจัดอบรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4. หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา สิงหาคม ถึง กันยายน 2536
หน่วยงานจัดอบรม โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี
7.2
 
From - - To - -
Training Institute
Course Name
7.3
 
From - - To - -
Training Institute
Course Name
8. Other Skills


Language Skills
Language ไทย Speak ดี Read พอใช้ Write แย่
 
Language อังกฤษ Speak พอใช้ Read พอใช้ Write พอใช้
Language Speak Read Write
Typing
Thai 5 Words/Minute   English 55 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1. สามารถรำไทย
  2. เชียร์ลีดเดอร์
  3. พิธีกรในงานพิธีต่างๆ
  4.
Project , Accomplishment & Experience 1. Auditor และ Audi tee ในการตรวจและติดตามคุณภาพภายในและภายนอก
2. เลขานุการโครงการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด แบ่งการจัดสัมมนาเป็น 5 ครั้ง ได้แก่
(1) ภาคเหนือ จัด ณ โรงแรมทอปแลนด์ จ.นครสวรรค์
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด ณ โรงแรมแก่นอินน์ จ.ขอนแก่น
(3) ภาคตะวันออก จัด ณ โรงแรมไดมอนด์ บีช จ.ชลบุรี
(4) ภาคใต้ จัด ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
(5) ภาคกลาง จัด ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
3. เลขานุการให้กับหน่วยเพชรทองคำ บริษัท เอ.ไอ.เอ.
4. ผู้ประสานงานภายในบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และโรงงาน
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และเป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ และกลุ่มบริษัทของลูกค้า
5. Staff Cheer และ Leader และประกวดเทพีนพมาศ ภายในงานกิจกรรมของโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน
7. พิธีกรดำเนินรายการ และนักร้อง ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของพนักงานภายใน ณ โรงงานสยาม พีวีเอส
เคมิคอลส์ จำกัด และร่วมเป็นผู้เข้าประกวดหนุ่มสาวชาวสยาม พีวีเอส เคมิคอลส์

Reference - Members Only-
Last Update 16/08/2018

คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) เลขานุการสำนักงาน ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรง

Job Application For เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Curriculum Vitae เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Resume เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | Employment Application Form by JOB SIAMHRM.COM :- Job Application เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน, Curriculum Vitaeเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน, Resumeเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน, Job Application เลขานุการสำนักงาน, Curriculum Vitaeเลขานุการสำนักงาน, Resumeเลขานุการสำนักงาน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ