SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ,งานธุรการ ,ทั่วไป | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งงานธุรการ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 13 ธันวาคม 2529 (อายุ 32 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 167 cm. น้ำหนัก 52 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เกณฑ์แล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นักสังคมสงเคราะห์
2. งานธุรการ
  3. ทั่วไป
เงินเดือน 8500
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สงขลา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552
เกรดเฉลี่ย 2.71
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• ประกาศนียบัตรเกียรติคุณชมเชยอันดับ 3 ของประเทศและรางวัลที่ 4 ของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ในการเข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2542
• ประกาศนียบัตร “ยอกนักอ่านดีเด่น” ปีการศึกษา 2544 จากบริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด และเนสท์เล่คอนเฟคชันเนอรี่
• เกียรติบัตร “นักเรียนดีเด่นด้านมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปีการศึกษา 2545 จากโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
• เกียรติบัตร “ผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านมีน้ำใจกับครูและญาติมิตร ปีการศึกษา 2545 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ แลผู้สูงอายุ
• โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้นำนักศึกษากิจกรรมดีเด่น” ปีการศึกษา 2550 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” ปีการศึกษา 2550 จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
• โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้นำนักศึกษากิจกรรมดีเด่น” ปีการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• โล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีราชภัฏ ประเภทนักศึกษา” ปีการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตำแหน่งในกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
• หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2547
• นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
• รองประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2550
• นายยกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2551
• กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2551

การเข้าร่วมอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงานในประเทศ
• เข้าร่วมอบรม “นักเรียนแกนนำ” การจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนในสหวิทยาเขตรัฐภูมี” ปีการศึกษา 2545 ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมอบรม “ค่ายการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์” ปีการศึกษา 2545 ณ โรงเรียนปากจ่าวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” ปีการศึกษา 2546 ณ ศูนย์การเรียนรู้ส่องแสง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมอบรม “โครงการนักเรียนแกนนำ ผู้นำ (สมัชชานักเรียน) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ปีการศึกษา 2546 ณ สำนักงานระบบประปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2547” ปีการศึกษา 2547 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
• เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษา” ปีการศึกษา 2550 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี
• เข้าร่วมสัมมนา “เรื่องรูปแบบการพัฒนากิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์” ปีการศึกษา 2550 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วม “โครงการสัมผัส วัฒนธรรมฝั่งทะเลใต้ ปีการศึกษา 2550 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี-ชุมพร-ระนอง
• เข้าร่วมประชุม “เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนระดับท้องถิ่นตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• จัดโครงการ “สานฝันกิจกรรมเพื่อน้อง” ของชมรมอาสาพัฒนา ปีการศึกษา 2550 ณ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน จังหวัดสตูล
• เข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกทัศน์นักศึกษาให้กับผู้นำนักศึกษา” ปีการศึกษา 2550 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ –นครปฐม – อยุธยา – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์
• เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM WORKSKOP) ปีการศึกษา 2551 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมโครงการ “ค่ายการเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง” ปีการศึกษา 2551 ณ บ้านสายกลาง ตำบล หนองธ ง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
• เข้าร่วมอบรมโครงการ “อบรมผู้นำเตรียมความพร้อมรับน้องใหม่”ปีการศึกษา 2551 ณ สวนสัตวสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้” ปีการศึกษา 2551 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐาน” ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• เข้าร่วมอบรม “การใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• เข้ารวมการสานเสวนาเครือข่ายเยาวชนหัวข้อ “เยาวชนกับสันติภาพ ความงดงามท่ามกลางความหลากหลาย” ปีการศึกษา 2551 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จงหวัดสงขลา
• เข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษา” ปีการศึกษา 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• เข้าร่วมประชุม/อบรม “ด้านจิตอาสา” ปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี
• เข้าร่วมจัดโครงการ “ผู้นำร่วมใจทำฝายกั้นน้ำลดภาวะโลกร้อน เพื่อถวายในหลวง” ณ ชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
การเข้าร่วมประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ
• ศึกษาดูงาน “ด้านจิตอาสา” ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
• ศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารการจัดการ,การคมนาคม,การศึกษา ณประเทศสิงคโปร์
อื่นๆ
• เข้ารับราชการทหารเกณฑ์กองประจำการเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 30/11/2010
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51701 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน