หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล/สรรหา/ว่าจ้าง/ฝึกอบรม/ค่าจ้าง/แรงงานสัมพันธ์ ,ธุรการ/การตลาด/นำเข้า-ส่งออก/BOI ,การจัดการ/พัฒนาองค์กร/พัฒนาธุรกิจ/ISO | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล/สรรหา/ว่าจ้าง/ฝึกอบรม/ค่าจ้าง/แรงงานสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งธุรการ/การตลาด/นำเข้า-ส่งออก/BOI ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งการจัดการ/พัฒนาองค์กร/พัฒนาธุรกิจ/ISO ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล/สรรหา/ว่าจ้าง/ฝึกอบรม/ค่าจ้าง/แรงงานสัมพันธ์ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 5 พฤษภาคม 2524 (อายุ 40 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 174 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เกณฑ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ฝ่ายบุคคล/สรรหา/ว่าจ้าง/ฝึกอบรม/ค่าจ้าง/แรงงานสัมพันธ์
2. ธุรการ/การตลาด/นำเข้า-ส่งออก/BOI
  3. การจัดการ/พัฒนาองค์กร/พัฒนาธุรกิจ/ISO
เงินเดือน 15000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปทุมธานี/อยุธยา/สมุทรสาคร/ชลบุรี/กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
เกรดเฉลี่ย 2.90
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2549 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท Pata Chemicals & Michinery Co.,Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
35/5 หมู่4 ถ.บางกระดี่ แสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150
เงินเดือน
13000
ตำแหน่ง
PERSONNEL
ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ การสรรหา สัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งให้ต่างแผนก บรรจุแต่งตั้ง ทำเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน การเตรียมการฝึกอบรมพนักงาน แจ้งเตือนต่างแผนกเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน ทำบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกอบรมพนักงาน เก็บประวัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมของพนักงาน ดูแลเกี่ยวกับระบบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของพนักงาน ดูแลเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับของพนักงานแรงงานสัมพันธ์ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน ทำเกี่ยวกับการขาดลามาสายของพนักงาน ตรวจเช็คการทำงานของพนักงาน ทำเกี่ยวกับการคิดค่าล่วงเวลาของพนักงาน ( OT )
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 จนถึง กุมภาพันธ์ 2549
ชื่อบริษัท Infotronics.Co.,Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
99/24 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
เงินเดือน
10000
ตำแหน่ง
PERSONNEL / BOI
ความรับผิดชอบ สรรหา ว่าจ้าง คัดเลือก สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศน์ เงินเดือน ฝึกอบรมและพัฒนา วางแผนกำลังคนให้องค์กร จัดแผนผังโครงสร้างขององค์กร รับผิชอบเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมตามวาระการประชุมของบริษัท ดูแลเกี่ยวกับด้านแรงงานสัมพันธ์ ดูแลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกของบริษัท การขอคำรับรองจากสสรพากร
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2550 จนถึง กรกฎาคม 2550
สถาบันอบรม Moody (In-house) Pata Chemicals Co.,Ltd.
หลักสูตรการอบรม
ISO 9001 : 2000 ( Requirement )
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2550 จนถึง มิถุนายน 2550
สถาบันอบรม Moody (In-house) Pata Chemicals Co.,Ltd.
หลักสูตรการอบรม
ISO 14001 : 2004
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา จีน พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 38 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. I Ability to work under pressure
  2. I Enthusiatics an willing to work hard
  3. I Service-Mind and strong personnality
  4. I Freindly
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 10/10/2019
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 06 มีนาคม 2564

ผู้ใช้งาน 54994 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน