หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง บุคคล ,ธุรการ ,การเงิน | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง บุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งธุรการ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งการเงิน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง บุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 8 มกราคม 2515 (อายุ 48 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก 75 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. บุคคล
2. ธุรการ
  3. การเงิน
เงินเดือน 25000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง,ชลบุรี,จันทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537
เกรดเฉลี่ย 2.71
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2559 จนถึง มิถุนายน 2561
ชื่อบริษัท บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เงินเดือน
26100
ตำแหน่ง
ูผู้จัดการส่วนธุรการและบุคคล
ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการวางแผนอัตรากำลังคน สรรหาและคัดเลือกสัมภาษณ์พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน ร่วมกับหัวหน้าส่วนในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.รับผิดชอบงานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง สรุปรายงานขาด ลา มาสาย และทำสลิปเงินเดือน (สำหรับพนักงานรายวัน)
3.ทำสัญญาจ้างงาน, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, ทำบัตรพนักงาน, แจ้งพนักงานเข้า-ออกกับประกันสังคม
4.ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ (ชุดยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล)
5.ควบคุมการทำงานของพนักงานรับ-ส่งเอกสาร, แม่บ้าน, คนสวน, คนกวาดถนน, รปภ. และตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ จากกล้องวงจรปิด, รถรับ-ส่งพนักงาน รวมถึงซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง
6.ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ห้องประชุม ภูมิทัศน์ ความปลอดภัยภายในโรงงาน
7.ควบคุมดูแลงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง และงานเช่า, ออกใบ PR และ PO พร้อมติดต่อ และจัดหาผู้รับเหมาแต่ละงานตามใบสั่งงานของแต่ละฝ่าย
8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
9.ดูแลงานด้านกิจกรรม และแรงงานสัมพันธ์, ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
10.ควบคุมเงินสดย่อย
HRM, HRD, Administration, Purchasing, Petty Cash Control
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง พฤษภาคม 2561
สถาบันอบรม บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
หลักสูตรการอบรม
จป.หัวหน้างาน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. MS Office : word, excel, powerpoint, photoshop,
  2. SAP - ERP
  3. โปรแกรมเงินเดือน Time Attendant Management
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/01/2020
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 มกราคม 2563

ผู้ใช้งาน 53827 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128402 คน