SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง GA Admin staff ,ธุรการ ,QC/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง GA Admin staff ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งธุรการ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งQC/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง GA Admin staff ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/งานธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด อยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13210
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 25 มิถุนายน 2535 (อายุ 30 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 150 cm. น้ำหนัก 43 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ?  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. GA Admin staff
2. ธุรการ
  3. QC/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดพระนครศรี?อยุธยา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน?วิทยาเขต?สุรินทร์??สุรินทร์?
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
เกรดเฉลี่ย 3.50
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2558 จนถึง มกราคม 2562
ชื่อบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์? จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
1/21 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ? หมู่5ต.คานหาม อ.อุทัย? จ.พระนครศรีอยุธยา? 13210 โทร(035)330046-52
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
Operator QC
ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคล(Personal Hygienic)? ก่อนลงไลน์ผลิตและในไลน์ผลิต 2.ก่อนทำการผลิต? QCทำการตรวจสอบความสะอาดในไลน์ผลิตและหลังผลิตเสร็จ วัดค่า PH ของน้ำหลังล้างและ? ATP swob Test ตรวจหาเชื้อ 3.วัดอุณหภูมิห้อง อุณหภูมิวัถุดิบ วัด PH น้ำใช้ประกอบอาหารและค่าคลอรีนของน้ำ
4.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิตตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้ามาRaw materail จนถึงขั้นตอนการผลิตตามขั้นตอน? WI และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่องานมีปัญหาและไม่เป็นไปตาม?มาตรฐานโดยทำการหยุดผลิตหรือแยกงานที่มีปัญหา? รอทำการตรวจสอบและรายงานหัวหน้างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหัวหน้าQC ให้ทำการตัดสินใจ จัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์?ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เอกสาร(NCR)พร้อมกับหาสาเหตุของปัญหา
5.รับ?ลูกค้า?Oditer? ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน? ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร GMP, BRC, HACCP, ISO9001 ISO14001โดยควบคุมให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 6.สอบเทียบอุปกรณ์ในการผลิต เทอร์โมมิเตอร์แต่ละสัปดาห์และประจำปี
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2558 จนถึง มกราคม 2562
สถาบันอบรม ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
GMP, ISO? 9001, ISO? 14001,BRC, HACCP
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้โปรแกรม? Microsoft Office? อาทิเช่น? Word, Excel, Power? point?
  2. ใช้งานemail, Internet, Facebook, Line.ได้
  3. ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้? อาทิเช่น? เครื่องคิดเลข, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องโทรศัพท์? คอมพิวเตอร์?
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/12/2021
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ