หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง ็HR MANAGER ,PA Of MD ,HROD(งานทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์การ) | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ็HR MANAGER ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งPA Of MD ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งHROD(งานทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์การ) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ็HR MANAGER ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 30 ตุลาคม 2519 (อายุ 44 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 162 cm. น้ำหนัก 50 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ็HR MANAGER
2. PA Of MD
  3. HROD(งานทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์การ)
เงินเดือน 80,000++
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ์ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
สาขาวิชา Organization Development(OD)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 3.5
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2557 จนถึง พฤศจิกายน 2561
ชื่อบริษัท บ.แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
152 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
เงินเดือน
60,000++
ตำแหน่ง
HR Department Manager&Operation Manager
ความรับผิดชอบ 1. บริหารงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมการสือสารเชิงบวกในองค์กร
3. วางระบบHR งานเอกสารทั้งระบบ
4. เจรจากับหน่วยงานราชการ(แรงงานสัมพันธ์ ,ศาล,กระทรวงสาธารณสุข)
5.ที่ปรึกษากรรมการบริหารและให้คำปรึกษาพนักงานทุกระดับ 6.ดูแลแพทย์ในสังกัดให้อยู่ในกฏระเบียบ
7. สรรหาแพทย์ประจำสาขาและจัดตารางสับเปลี่ยนแพทย์ตามเหมาะสม(ธุรกิจด้านคลินิกศัลยกรรมความงาม 10สาขา)
8. เจรจากับลูกค้า ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อระงับข้อพิพาท
9. Review งานของผู้จัดการแผนกการตลาด,บัญชี,จัดซื้อ,ฝ่ายฝึกอบรม,ฝ่ายขาย
10.ปฏิบัติงานดูแลเรื่องส่วนตัวของเจ้านายและเรื่องทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 จนถึง มิถุนายน 2560
สถาบันอบรม John Robert Power
หลักสูตรการอบรม
New Age Reader Program
อบรมบุคลิกภาพ, การสื่อสาร, เลขานุการมืออาชีพ,Mini HR Strategic Partner Program, Effective Meeting, 7 Strategies To The Top
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 36 คำ/นาที   อังกฤษ 36 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. การสื่อสารเพื่อสร้างกำลังใจ
  2. การเจราจาเพือระงับข้อพิพาท
  3. บุคลิกภาพ การแต่งกาย
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ งานถวายความอาลัย พระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริณทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9, จัดกิจจกรม CSR ให้กับพนักงานในบริษัท
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 26/11/2019
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน