หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 14 มกราคม 2539 (อายุ 24 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 63 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตามโรงงาน หรือ บริษัท
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ต่างๆ
  3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแลปด้านสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน 18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก อยุธยา กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
เกรดเฉลี่ย 2.64
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย
ชื่อสถานศึกษา มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2557
เกรดเฉลี่ย 3.14
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง เมษายน 2561
สถาบันอบรม บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
หลักสูตรการอบรม
แผนก SHE (Safety Health and Environmental)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง กรกฎาคม 2560
สถาบันอบรม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
หลักสูตรการอบรม
ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro
  2. วิเคราะห์ผลแลปน้ำเสีย เช่น DO, BOD, TDS, TSS, TKN, CONDUCT, PH, COLIFORM IN WATER AND TURBIDITY
  3. เก็บตัวอย่างน้ำเสียตามหลักกรมควบคุมมลพิษ
  4. การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
-ปี 2018
1.การจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
BANGKOK HOSPITAL (PATTAYA) AND TQM LIFE INSURANCE BROKER

2.ใบรับรองการทำงานแผนก SHE (Safety Health and Environmental)
Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd.

-ปี2017

1.การประยุกต์ใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
SHEilds Solutions Co., Ltd.

2.การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

3.การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

4.การสัมมนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.TRAINING AND WORKSHOP ON ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015 AND OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OHSAS 18001:2007 AND FDIS 45001 AND INTERNAL AUDIT
NAKORNTHANEE GROUP LIMITED PARTNERSHIP
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 02/11/2019
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54633 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128467 คน