SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง ธุรการ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร ,บริการลูกคัา:เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ,การคมนาคมขนส่ง:เจ้าหน้าฝ่ายขนส่ง | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ธุรการ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งบริการลูกคัา:เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งการคมนาคมขนส่ง:เจ้าหน้าฝ่ายขนส่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ธุรการ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/งานธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 มิถุนายน 2536 (อายุ 29 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 166 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ธุรการ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร
2. บริการลูกคัา:เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
  3. การคมนาคมขนส่ง:เจ้าหน้าฝ่ายขนส่ง
เงินเดือน 17,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
เกรดเฉลี่ย 2.36
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ศิลป์-จีน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2553
เกรดเฉลี่ย 2.86
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 จนถึง - -
ชื่อบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
250 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เงินเดือน
17,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการสาขา
ความรับผิดชอบ - ให้บริการในเรื่องการสอบถามข้อมูลต่างๆของลูกค้าและตัวแทน
- ให้คำแนะนำ-คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องของประกันชีวิตและบริการอื่นๆ เพื่อความพึ่งพอใจและตอบโจทย์ของลูกค้า
- รับผิดชอบการรับข้อมูล ข่าวสารของบริษัทผ่านทางE-mail เพื่อ อัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ลูกค้าทราบ
- ให้บริการลูกค้าด้านการทำประกันชีวิต โดยการเสนอขายประกันให้กับลูกค้าที่สนใจทำประกันชีวิต
- อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในเวลาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆและติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกให้กับลูกค้า
- ติดตามผลในเรื่องเอกสารต่างๆของลูกค้าและโทรแจ้งผลให้แก่ลูกค้าทราบ เพื่อความพึงพอใจและการบริการแก่ลูกค้า
- คีย์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากลูกค้าและตัวแทนเข้าระบบ เช่น การทำใบเสนอขาย, การชำระเบี้ยประกัน,การเคลม การกู้เงินในกรมธรรม์ เป็นต้น
- รับเรื่องต่างๆของลูกค้าที่เข้ามาทำเรื่อง เพื่อแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่-เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์,เปลี่ยนวิธีชำระเบี้ยประกัน,การกู้เงินในกรมธรรรม์,การเวนคืนกรมธรรม์,การเคลม,การยกเลิก-เพิ่มสัญญาในกรมธรรม์ เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานภายในแผนก กับตัวแทนและแผนกอื่นๆ ในสำนักงาน
- จัดทำ Report เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
-ปิดงบกระแสรายวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2561 จนถึง พฤษภาคม 2562
ชื่อบริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
8 ซอย สุขาภิบาล 5 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เงินเดือน
16,500
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารและแบบให้กับลูกค้า
-จัดทำใบ Transmittal เพื่อจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการควบคุมเอกสารก่อนที่จะส่งออกทุกครั้งและทำการส่งเมลโดยccผู้เกี่ยวข้อง
2.จัดทำ เอกสารManufacturing Data Record (MDR)ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายEngineerและSubmitเอกสารขึ้นระบบ Document Management System(DMS) เพื่อให้ทางOwner IRPC กับ Consult GCME ได้รับเอกสารที่อัพเดทล่าสุด เช่น เอกสาร ITPและAS Built Drawing,Technical Query (TQ),
3.ติดตามสถานะของเอกสาร
-จัดทำPending(แพลนวางแผนการทำงาน)และสรุปเอกสารของโครงการ เพื่อติดตามเอกสารไม่เกินกำหนดและติดตามงานจากเอ็นจิเนียร์ตามกำหนดเวลาที่ระบุในMDR
3.ประสานงานกับDocumentโครงการ
-ติดต่อประสานงานกับDocumentโครงการ เพื่ออัพเดทข้อมูลต่างๆ ตามโครงการนั้นกำหนด
4.จัดเตรียมเอกสารในการเข้าประชุมให้กับผู้บัคับบัญชา
5.ติดต่อประสานงานกับVendor
6.สรุปMinutes Of Meeting
-Construction Weekly Meeting
-Internal Weekly Meeting
7.ปริ้นเอกสารDrawing
-Stam Forconstruction,Receiver
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2560 จนถึง พฤษภาคม 2561
ชื่อบริษัท บุญยนุชเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
19 ถ.วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
Admin,Shipping Coordinator,ผู้ช่วยProduction
ความรับผิดชอบ -Administration
1.ทำใบเสนอราคา
2.ทำการเปิดJob Assigment
3.อัพเดชข้อมูลบริษัทลงเว็บไซด์และลงFacebook
4.ทำใบโอนเงินต่างประเทศให้กับบริษัท
5.เทรนเครื่องHi-Pressure
6.ส่งของวางบิลให้กับบริษัทต่างๆในมาบตาพุด
7.งานขายSpare Part
8.ทำReportงานขายต่างประเทศ
9.ประสานงานแต่ละแผนก(QC,QA,Makiting,Engineering,จัดซื้อ,บัญชี,Estimate)
Shipping Coordinator
1.ทำเอกสารใบภาษีนำเข้า-ส่งออก(Import Tax-Export Tax)
ขั้นตอนการขนส่งสินค้าคือ
1.1ตรวจสอบสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออก
1.2ติดต่อประสานงานบริษัทขนส่งวี-เฟร์นด์
1.3นัดสถานที่รับสินค้าและจัดเตรียมเอกสาร
1.4จัดส่งสินค้าและรับเอกสารใบตราส่งสินค้าทางเรือB/L
2.ขั้นตอนเอกสารที่ใช้ในการขนส่งคือ
2.1 ใบขนสินค้า
2.2 ทำเอกสารใบตราส่งสินค้า(Bill of lading)
2.3 ทำเอกสารบัญชีวางบิล(Commercial Invoice)
2.4 ทำเอกสารบัญชีบรรจุหีบห่อ(Packing List)
3.คำนวณน้ำหนักสินค้าคือ
3.1 ขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์
3.2 full container load (FCL) คิดค่าระวางตามจำนวนตู้
3.3 full container load(FCL) คิดค่าระวางตามลบ.ม.(CMB)หรือน้ำหนักปริมาตร (Weight Ton)
-ผู้ช่วย:Production
1.เดินตรวจงานภายในโรงงานและดูความคืบหน้าในการทำงานว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างแล้วคิดเปอร์เซ็นการทำงานว่าได้เท่าไหร่แล้ว
2.ทำReportความคืบหน้าของงานFabricationเช่น( Heat Exchanger,Vessel
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง มิถุนายน 2562
สถาบันอบรม บริษัทฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต งานจัดซื้อ จัดจ้าง
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม -
หลักสูตรการอบรม
-
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา จีน พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Ms.Word,Ms.Excel,Navision,AS400,LOFNB,LOFPOS,EDAS(ตู้เก็บเอกสาร),Salesforce,Smartproposal
  2. Outlook,Gmail,Internet,Document System,Transportation system
  3. Powerpoint,Adobe Acrobat(PDF)
  4. SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 04/07/2021
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ