หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง พนักงานราชการ ,พนักงานสถิติ ,พนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง พนักงานราชการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งพนักงานสถิติ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง พนักงานราชการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานราชการ ,งานรัฐวิสาหกิจ, งานครู-อาจารย์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20170
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 กันยายน 2537 (อายุ 27 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก ุ65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. พนักงานราชการ
2. พนักงานสถิติ
  3. พนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ
เงินเดือน 15000-18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดชลบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
วุฒิการศึกษา ศบ.
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.21
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง กุมภาพันธ์ -
สถาบันอบรม jobthai.com
หลักสูตรการอบรม
รอบรู้การสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา2559
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, powerpoint ,excel,Movie Maker,PhotoScape,Photoshop, Internet, Email ได้อย่างดี
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 2556
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก.วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 7
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการFreshy day & Night 2013
โครงการเปิดโลกกิจกรรม
โครงการนนทรีสรีราชาเกมส์ 2013
สอนน้องร้องเพลง KU Song
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต ปีการศึกษา 2559
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
เปิดใจน้อง สู่อ้อมกอดพี่
โครงการพี่สอนน้องสำหรับการสอบ ครั้งที่ 1
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 7
สอนน้องร้องเพลง
ถนนสายนนทรี-น้องพี่ศรีราชา
โครงการ "การประกวด Freshy Boy & Girl 2013"
โครงการประกวดร้องเพลง วิทยาเขตศรีราชา
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2556
เลืือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ชั้นปีที่ 1
เลือกตั้งสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ปีการศึกษา 2557
โครงการตักบาตร ประจำปี 2556
ค่ายคุณธรรม
แรกพบสบตาสภาผู้แทนนิสิต
กีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 2
โครงการอีคอน คัพ (Econ Cup) ปีการศึกษา 2558
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2559
เลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนิสิต
รอบรู้การสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา2559
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
โครงการชวนน้องเข้าวัด
เศรษฐศาสตร์อาสาครั้งที่ 2
ปันรักเพื่อสัตว์พิการ
ช่วยอาจารย์เก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 04/06/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54871 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128478 คน