SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง จนท.บุคคลอาวุโส ,หัวหน้าแผนกสรรหา ,หน.แผนกบุคคล | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง จนท.บุคคลอาวุโส ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสรรหา ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหน.แผนกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง จนท.บุคคลอาวุโส ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 ธันวาคม 2526 (อายุ 35 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 173 cm. น้ำหนัก 57 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น(ใบดำ)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. จนท.บุคคลอาวุโส
2. หัวหน้าแผนกสรรหา
  3. หน.แผนกบุคคล
เงินเดือน 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญษตรี
ชื่อสถานศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา รป.บ.
สาขาวิชา รัฐประศานสศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 2.30
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท บจก.ฮอกไกโด อิเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์
ที่อยู่-ติดต่อ
71/18 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เงินเดือน
22,000
ตำแหน่ง
จนท.บุคคลอาวุโส
ความรับผิดชอบ ด้านงานสรรหา
-รับผิดชอบวางแผนงานสรรหาและว่าจ้างทั้งระบบทั้งพนักงานประจำสำนักงาน, โรงงาน, และสาขา
-ติดต่อหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา
-ออกบูทจัดหางาน
-สรรหาแบบ head hunter
-สัมภาษณ์เบื้องต้น
-ปฐมนิเทศพนักงาน
-อบรมหลักสูตรต่างๆ
-ติดตามประเมินผลการทำงานระยะทดลองงาน 120 วัน
-ดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ(พม่า,ลาว,กัมพูชา) ยื่นขอโควต้า,แจ้งรายงานตัว 90 วัน,ยื่นขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงาน,วีซ่า,พาสสปอต ฯลฯ
ด้านงานค่าจ้างและสวัสดิการ
-ตรวจสอบสถิติ time atendance ทั้งแบบบัตรตอกและเครื่อง finger scan
-ตรวจสอบสถิติ ขาด ลา มาสาย
-ตรวจรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน พนง. 150 คน (โปรแกรม B-plust Payroll)
-ร่วมจัดทำ JD,JS, KPI
-ร่วมพิจารณาเครื่องแบบพนักงาน
-ร่วมจัดรูปแบบการสัมนา,จัดเลี้ยง ในวาระโอกาสต่างๆ
-ดูแลเรื่องระเบียบบริษัทฯ รับผืดชอบงานธุรการต่างๆ -แม่บ้าน, แมชเซ็นเจอร์ ฯลฯ งานอื่นๆ -ตรวจความเรียบร้อย พนักงานในขอบข่ายของงานบุคคล ตามร้านสาขาของบริษัทฯ
งานอื่นๆ
-ตรวจสอบระบบงานสาขา(QSC)
-อบรมให้ความรุ้กับแฟรนไชส์(ส่วนงานบุคคล)
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2556 จนถึง กันยายน 2556
สถาบันอบรม B-Plust , สถาบันพัฒนาศักยภาพ(CDC)
หลักสูตรการอบรม
การใช้งานโปรแกรมเงินเดือนขั้นสูง ,
เทคนิคการนำ KPIs ไปใช้ได้ประสิทธิผล
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. -
  2. -
  3. -
  4. -
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 13/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52017 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128064 คน