SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง วิศวกรเคมี ฝ่ายวิจัย ,วิศวกรเคมี ผลิต ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง วิศวกรเคมี ฝ่ายวิจัย ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งวิศวกรเคมี ผลิต ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง วิศวกรเคมี ฝ่ายวิจัย ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 9 มีนาคม 2530 (อายุ 35 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 166 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. วิศวกรเคมี ฝ่ายวิจัย
2. วิศวกรเคมี ผลิต
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
เงินเดือน 22000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา วศ.บ.
สาขาวิชา วิศวกรรม เคมี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
เกรดเฉลี่ย 2.14
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปากพนัง
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2549
เกรดเฉลี่ย 3.75
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง มกราคม -
ชื่อบริษัท สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 8 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
เงินเดือน
24,695
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูล
ความรับผิดชอบ 1. พัฒนากระบวนการและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
2. พัฒนาการสื่อสารและการไหลเวียนของข้อมูล
3. ดำเนินงานให้องค์กรภาคีให้เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลรายงาน การจัดส่งรายงาน การตรวจสอบ และการวางแผนสำหรับการจัดทำรายงาน
4. ประสานงานกับองค์กรภาคีในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด
5. รวบรวม ตรวจสอบ รายงานและเอกสารสนับสนุน เพื่อรายงานและวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญประจำไตรมาส
7. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างถูกต้อง
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8.1 จัดสรรงบประมาณ (Unit cost) ในการทำกิจกรรมในการดำเนินงาน
8.2 จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม
8.3 ให้คำปรึกษาทางด้านแผนงานกิจกรรม
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง กุมภาพันธ์ -
ชื่อบริษัท กลุ่มวังขนาย
ที่อยู่-ติดต่อ
889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
เงินเดือน
17,8000
ตำแหน่ง
วิศวกรเคมี
ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิดให้เพียงพอในการจำหน่าย
2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื่อมและน้ำตาลให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (เก็บข้อมูลจากโรงงาน)
3. การควบคุมและดูแลคุณภาพของน้ำตาลให้เป็นไปตามมาตราฐาน NOP-USDA, อาหารอินทรีย์มาตรฐานยุโรปและ JAS
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการขอฉลาก Carbon footprint และต่ออายุฉลากลดคาร์บอน
5.การควบคุมและดูแลโครงการไฮโดรไซโคลนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.การควบคุมและดูแลการทดลองสารเคมีเพื่อปรับสีน้ำเชื่อมให้ใสร่วมกับ Supplier
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม - จนถึง มกราคม -
ชื่อบริษัท ivax paper chemical Co., Ltd
ที่อยู่-ติดต่อ
150 หมู่ 10,ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
Sales Engineer
ความรับผิดชอบ 1. การเดินทางไปเยี่ยมชมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า
2. เสนอความข้อมุลที่ลูกค่าต้องการ และสนองตอบความต้องการของลูกค้า
3. จูงใจลูกค้าว่าสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา
4. คำนวณใบเสนอให้ลูกค้าลูกค้า
5. บริการสนับสนุนการเสนอขาย
6. การจัดการช้อมูลของลูกค้า
7. รายงานเตรียมความพร้อมสำหรับสำนักงานใหญ่
8. การบันทึกและการบำรุงรักษาข้อมูลการติดต่อลูกค้า
9. การทำการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
10 ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและด้ารอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
11 ประสานงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมงานขายและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคอื่น ๆ
11 การทดลองทางเคมีให้แก่ลูกค้า แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ให้กับลูกค้า
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม - จนถึง สิงหาคม -
สถาบันอบรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หลักสูตรการอบรม
Carbon Footprint of Product (21 Hrs)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง มิถุนายน -
สถาบันอบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หลักสูตรการอบรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาทั่วไป
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. microsoft word, microsoft Excel, microsoft Power point,
  2. microsoft Access, microsoft Project
  3. SPSS
  4. 5ส, KAIZEN, Safety Management, QCC
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ Senior project : Efficiencies and Emissions of Various Types of Cooking Stoves
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 17/04/2018
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ