SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง คุณครูศิลปะประถมศึกษา ,คุณครูศิลปะ ,ครูผู้ช่วย | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง คุณครูศิลปะประถมศึกษา ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งคุณครูศิลปะ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง คุณครูศิลปะประถมศึกษา ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานราชการ ,งานรัฐวิสาหกิจ, งานครู-อาจารย์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 กุมภาพันธ์ 2533 (อายุ 28 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 159 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. คุณครูศิลปะประถมศึกษา
2. คุณครูศิลปะ
  3. ครูผู้ช่วย
เงินเดือน 10,000-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน โรงเรียนประถมศึกษา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ภาพพิมพ์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
เกรดเฉลี่ย 3.29
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 จนถึง มิถุนายน 2556
ชื่อบริษัท Top North Hotel
ที่อยู่-ติดต่อ
41 ถ.มูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เงินเดือน
9,500
ตำแหน่ง
cashier
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. วาดเส้น
  2. งานประดิษฐ์
  3. องค์ประกอบศิลป์
  4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ประวัติการแสดงงาน
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “mini Print” ณ แกลเลอรี่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “Poster Art” ณ แกลเลอรี่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “ชมรมระเบียงศิลป์” ณ แกลเลอรี่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552
- การแสดงผลงาน “Herspective” ณ แกลเลอรี่มินิมอล ถ.นิมมานเหมินทร์ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “Small Print” ณ แกลเลอรี่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “ Print as Print” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553
- การแสดผลงานจิตรกรรม “ จิตกรรมแบบนามอธรรม – ภาพลวงใจ” ณ อังกฤษแกลเลอลี่ จ.เชียงราย ปี พ.ศ. 2553
- เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์ถิ่นล้านนา” ปี พ.ศ. 2553
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “สึนามิ” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2554
- การแสดงผลงานภาพพิมพ์ “ยิ้มพิมพ์ใจ” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2554
- การแสดงผลงาน “Art Season” ณ ห้องนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม พ.ศ. 2555
- การแสดงผลงาน “New Experience” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555

เกียรติประวัติ
พ.ศ.2555 - ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษากับ Collage of Arts, Hue University ประเทศเวียดนามประจำปีการศึกษา 2555

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 04/07/2013
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51718 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127936 คน