หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมบริหารงานโครงการฯ ,วิศวกรบริหารเร่งรัดงานก่อสร้าง ,วิศวกรควบคุมการเบิกงวดงาน | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง วิศวกรควบคุมบริหารงานโครงการฯ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งวิศวกรบริหารเร่งรัดงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งวิศวกรควบคุมการเบิกงวดงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง วิศวกรควบคุมบริหารงานโครงการฯ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรสนาม
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2518 (อายุ 46 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 175 cm. น้ำหนัก 64 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร จบ รด. ปี 3
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. วิศวกรควบคุมบริหารงานโครงการฯ
2. วิศวกรบริหารเร่งรัดงานก่อสร้าง
  3. วิศวกรควบคุมการเบิกงวดงาน
เงินเดือน 10000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดเชียงราย
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546
เกรดเฉลี่ย 2.64
5.2  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา เทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2542
เกรดเฉลี่ย 3.00
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2549 จนถึง สิงหาคม 2549
ชื่อบริษัท บริษัทยูนิมาเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
โครงการก่อสร้างอาคารสูงคอนโดมิเนียม(34 ชั้น)เลอราเฟอเน่ สุขุมวิท 39
เงินเดือน
14000
ตำแหน่ง
วิศวกรสำรวจปริมาณงาน
ความรับผิดชอบ สำรวจปริมาณงานโครงสร้างชั้นฐานราก, ชั้นใต้ดิน,ชั้น 1-3 สำหรับการตั้งเบิกpayment
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2548 จนถึง เมษายน 2549
ชื่อบริษัท บริษัทอิตาเลียนไทยดิเวลล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
โครงการงานก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับและถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ฝั่งถนนกิ่งแก้ว-อ่อนนุช
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
วิศวกรสำรวจปริมาณงาน
ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบปริมาณงานโครงสร้าง ฐานราก,เสาตอม่อ,คานสะพานทางแยกต่างระดับ , ตั้ง payment เบิกงวดงาน(มูลค่างานที่เบิกได้ 60 ล้านบาท)
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2547 จนถึง เมษายน 2548
ชื่อบริษัท บริษัทวังขนายคอนสตรักชั่นจำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับและถนนเลี่ยงเมืองสาย ค. จังหวัดราชบุรี
เงินเดือน
13000
ตำแหน่ง
วิศวกรสนามและสำนักงาน
ความรับผิดชอบ ควบคุมงานตอกเสาเข็มตอม่องสะพาน Interchange,
งานติดตั้งท่อร้อยสายโทรศัพท์ , ตั้ง payment เบิกงวดงาน (มูลค่างานที่เบิกได้ 60 ล้านบาท)
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2547 จนถึง สิงหาคม 2547
สถาบันอบรม บริษัทกัลปพฤกษ์จำกัด
หลักสูตรการอบรม
วิศวกรโยธา(ฝึกงานโครงการหมู่บ้านจัดสรรกัลปพฟกษ์รีเจ้นท์ จ.ระยอง)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2547 จนถึง กรกฎาคม 2547
สถาบันอบรม บริษัทซีฟโก้จำกัด(มหาชน)
หลักสูตรการอบรม
วิศวกรโยธา(ฝึกงานสำนักงานใหญ่)
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2546 จนถึง มิถุนายน 2546
สถาบันอบรม หจก.สิทธิพงษ์รวมมิตร
หลักสูตรการอบรม
วิศวกรโยธา(ฝึกงานวางผังสนามอาคารอเนกประสงค์ จ.ชลบุรี)
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. งานเขียนออกแบบweb site,webpage,software program,etc.
  2. งานเอกสารสำนักงาน office ต่างๆ
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. งานอบรมบริหารงานก่อสร้างสำหรับภาคีวิศวกรโยธา สิงหาคม2547
2. อบรมดูงานนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้งานก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมรอบนอก จ.สมุทรปราการ พฤษภาคม2547
3. อบรม iso9000 ของจากบริษัท NPN 2542
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 24/01/2017
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน