SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 1


1. รัฐธรรมนูญ เป็น กฎหมายมหาชน
ถูก
ผิด

2. กฎหมายอาญา แยกได้ 2 ประเภท คือ 1. กฎหมายอาญาสารบัญญัติ 2. กฎหมาย อาญาวิธีสบัญญัติ
ถูก
ผิด

3. ก. ข. และ ค. ร่วมกันปล้นทรัพย์ ง. ที่ชายแดนของประเทศไทย แม้จะปรากฏว่าขณะปล้น ก. อยู่นอกประเทศไทย ก็ถือว่าได้กระทำความผิดในฐานปล้นในประเทศไทย
ถูก
ผิด

4. ก. อยู่ประเทศพม่า ยิงปืนโดยประมาท ถูก ข. ที่อยู่ในประเทศไทยตาย ถือว่า ก. ได้กระทำผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทในประเทศไทย
ถูก
ผิด

5. มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาวางหลักไว้ว่า “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา”
ถูก
ผิด

6. กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ หมายความรวมถึงกฎหมายที่กำหนดว่า การกระทำและการงดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิดอาญา และจะลงโทษหรือใช้วิธีการอย่างใดแก่การกระทำและการงดเว้นกระทำอันเป็นความผิดอาญา
ถูก
ผิด

7. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่กำหนดว่าเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น จะมีการสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้อง พิจารณาและลงโทษผู้กระทำความผิด
ถูก
ผิด

8. ทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไม่เกิน 22 ไมล์ทะเล
ถูก
ผิด

9. กฎหมายระหว่างประเทศ คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่ง
ถูก
ผิด

10. ก. ข. และ ค. ร่วมกันปล้นทรัพย์ ง. ที่ชายแดนของประเทศไทย แม้จะปรากฏว่าขณะปล้น ก. อยู่นอกประเทศไทย ก็ไม่ถือว่าได้กระทำความผิดในฐานปล้นในประเทศไทย
ถูก
ผิด

11. กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและหน่วยงานของรัฐกับราษฎร ในฐานะที่รัฐมีอำนาจเหนือราษฎร
ถูก
ผิด

12. กฎหมาอาญา หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษ
ถูก
ผิด

13. กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยความดี ชั่ว ของคน
ถูก
ผิด

14. กฎหมายเอกชน คือ คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและหน่วยงานของรัฐกับราษฎร ในฐานะที่รัฐมีอำนาจเหนือราษฎร
ถูก
ผิด

15. ก. ยิง ข. ที่จังหวัดภูเก็ต และ ข. ก็ถูกปืนยิงตายที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการกระทำความผิดในราชอาญาจักร
ถูก
ผิด

16. หลักดินแดน หมายความว่า กฎหมายของรัฐใดย่อมไม่ใช้บังคับแก่การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นภายในเขตขอรัฐนั้น
ถูก

17. กฎหมายระหว่างประเทศ คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับราษฎรในฐานที่เท่าเทียมกัน
ถูก
ผิด

18. ก. อยู่ประเทศลาว มีเจตนาจะฆ่า ข. จึงยิงปืนมาถูก ข. ที่อยู่ในประเทศไทยตาย แม้ ก. จะได้ยิงนอกราชอาณาจักร แต่ผู้ที่กระทำประสงค์จะให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร และผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักร จึงถือว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่ศาลไทยไม่มีอำนาจลงโทษได้
ถูก
ผิด

19. ก. อยู่ในประเทศลาวยิงปืนไปที่ ข. ในประเทศลาว แต่ยิงด้วยปืนลูกซอง และ ก. เห็นแล้วว่า ข.ยืนอยู่ใกล้ๆ กับ ค. ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ถ้า ก. ยิง ข. กระสุนปืนนั้นอาจถูก ค. ตายได้ และลูกกระสุนปืนถูก ค.ในประเทศไทย ต้องถือว่า ก. กระทำความผิดในราชอาณาจักร
ถูก
ผิด

20. พื้นดินและพื้นน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ถือเป็น “ราชอาณาจักร”
ถูก
ผิด


  
กฎหมายอาญา ชุดที่ 1 | แบบทดสอบ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ทดสอบ IQ ,ทดสอบEQ, ทดสอบบุคคลิกภาพ , ทำนายความรัก ,ทายใจ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51693 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน