หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. ผู้รับเหมาชั้นต้น หรือผู้รับเหมาช่วง ตาม ม.12 ว 1 มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว คืนจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้าง
ถูก
ผิด

2. พนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

3. การเลิกจ้างลูกจ้างลูกจ้างในระหว่างการทดลองงานโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า จะต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

4. งานออกแบบ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

5. นายจ้าง หรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างานสามารถล่วงเกินทางเพศลูกจ้างได้ หากลูกจ้างยินยอม
ถูก
ผิด

6. สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

7. เงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายนั้นเรียกได้ ไม่เกิน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
ถูก
ผิด

8. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงโดยมิใช่กระทำหรือความผิดของลูกจ้าง นายจ้างต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างเอามาแต่ ต่างถิ่นโดยนายจ้างออกค่าเดินทางมาให้
ถูก
ผิด

9. งานบริหารงานบุคคล นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

10. ลูกจ้างที่ถูกล่วงเกินทางเพศอาจฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำได้
ถูก
ผิด

11. ผู้จัดการฝ่ายมีอายุมากฉวยโอกาสสัมผัสร่างกายลูกจ้างหญิง ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง ต้องพิจาณาจากเจตนาของผู้กระทำประกอบ
ถูก
ผิด

12. บุริมสิทธิ หมายถึงสิทธิที่จะไดรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกจ้างก่อนเจ้าหนี้อื่น
ถูก
ผิด

13. นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง ชายและหญิงโดยไม่เท่าเทียมกันได้ หากแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน มีลักษณะที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
ถูก
ผิด

14. นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติ ต่อลูกจ้างชายหญิงได้ทุกกรณี
ถูก
ผิด

15. กรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง ถ้าไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญา นายจ้างจะยกเหตุมาตรา 119 ได้ ต้องอาศัยพยาน หลักฐาน
ถูก
ผิด

16. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

17. การเลิกสัญญาจ้างนายจ้างต้องกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
ถูก
ผิด

18. ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้าง ในหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุ เหตุตามมาตรา 119 นายจ้างจะยกมาตรา 119 มาอ้างภายหลังไม่ได้
ถูก
ผิด

19. นายจ้างสามารถเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้ทุกกรณี
ถูก
ผิด

20. สัญญาไม่กำหนดระยะเวลา ให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53558 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน