หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. เงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายนั้นเรียกได้ ไม่เกิน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
ถูก
ผิด

2. สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

3. ลูกจ้างที่ถูกล่วงเกินทางเพศอาจฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำได้
ถูก
ผิด

4. การคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน ด้วย
ถูก
ผิด

5. ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้าง ในหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุ เหตุตามมาตรา 119 นายจ้างจะยกมาตรา 119 มาอ้างภายหลังไม่ได้
ถูก
ผิด

6. การบอกกล่าวล่วงหน้าตามม.17 ให้ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตาม ม.119
ถูก
ผิด

7. กรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง ถ้าไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญา นายจ้างจะยกเหตุมาตรา 119 ได้ ต้องอาศัยพยาน หลักฐาน
ถูก
ผิด

8. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงโดยมิใช่กระทำหรือความผิดของลูกจ้าง นายจ้างต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างเอามาแต่ ต่างถิ่นโดยนายจ้างออกค่าเดินทางมาให้
ถูก
ผิด

9. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

10. การเลิกจ้างลูกจ้างลูกจ้างในระหว่างการทดลองงานโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า จะต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

11. นายจ้าง หรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างานสามารถล่วงเกินทางเพศลูกจ้างได้ หากลูกจ้างยินยอม
ถูก
ผิด

12. การทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง
ถูก
ผิด

13. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

14. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร
ถูก
ผิด

15. งานสมุห์บัญชี นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

16. นายจ้างโอนลูกจ้างไปยังนายจ้างใหม่ ถ้าลูกจ้างไม่ยอมก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างจากนายจ้างเดิม ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ถูก
ผิด

17. ผู้จัดการฝ่ายมีอายุมากฉวยโอกาสสัมผัสร่างกายลูกจ้างหญิง ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง ต้องพิจาณาจากเจตนาของผู้กระทำประกอบ
ถูก
ผิด

18. นายจ้างสามารถโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยหรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด

19. นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง ชายและหญิงโดยไม่เท่าเทียมกันได้ หากแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน มีลักษณะที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
ถูก
ผิด

20. พนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55407 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน