หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. งานสมุห์บัญชี นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

2. พนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

3. การเลิกจ้างลูกจ้างลูกจ้างในระหว่างการทดลองงานโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า จะต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

4. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงโดยมิใช่กระทำหรือความผิดของลูกจ้าง นายจ้างต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างเอามาแต่ ต่างถิ่นโดยนายจ้างออกค่าเดินทางมาให้
ถูก
ผิด

5. เงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้ทุกกรณี ให้คืนภายใน 15 วันนับแต่เลิกจ้างหรือลาออก
ถูก
ผิด

6. นายจ้างโอนลูกจ้างไปยังนายจ้างใหม่ ถ้าลูกจ้างไม่ยอมก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างจากนายจ้างเดิม ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ถูก
ผิด

7. งานออกแบบ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

8. กรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง ถ้าไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญา นายจ้างจะยกเหตุมาตรา 119 ได้ ต้องอาศัยพยาน หลักฐาน
ถูก
ผิด

9. นายจ้าง หรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างานสามารถล่วงเกินทางเพศลูกจ้างได้ หากลูกจ้างยินยอม
ถูก
ผิด

10. สัญญาไม่กำหนดระยะเวลา ให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ถูก
ผิด

11. เมื่อเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก เงินประกันที่นายจ้างเรียกเก็บนั้นให้คืนพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี
ถูก
ผิด

12. ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้าง ในหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุ เหตุตามมาตรา 119 นายจ้างจะยกมาตรา 119 มาอ้างภายหลังไม่ได้
ถูก
ผิด

13. เงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายนั้นเรียกได้ ไม่เกิน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
ถูก
ผิด

14. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร
ถูก
ผิด

15. งานบริหารงานบุคคล นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

16. สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

17. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

18. การคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน ด้วย
ถูก
ผิด

19. ลูกจ้างที่ถูกล่วงเกินทางเพศอาจฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำได้
ถูก
ผิด

20. นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง ชายและหญิงโดยไม่เท่าเทียมกันได้ หากแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน มีลักษณะที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55088 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน