หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 3

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 3 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเพื่อกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานก็ได้
ถูก
ผิด

2. ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน หรือลาคลอดบุตรให้ถือเป็นลาป่วยได้ตามความเหมาะสม
ถูก
ผิด

3. สัญญาจ้างจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น
ถูก
ผิด

4. ลูกจ้างไม่มีสิทธิลาทำหมัน
ถูก
ผิด

5. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยว่า 2 วัน
ถูก
ผิด

6. วันหยุดประจำปี นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรับรวมวันแรงงานฯ และวันเฉลิมฯ ( 5 ธันวาคม)
ถูก
ผิด

7. โดยทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล นายจ้างสามารถเรียกรับเงินประกันฯ จากลูกจ้างได้
ถูก
ผิด

8. การนับวันทำงานของลูกจ้าง ให้นับรวมวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุด เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง
ถูก
ผิด

9. ในกรณีวันหยุดตามประเพณีใด ตรงกับวันหยุดประจำปี ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป
ถูก
ผิด

10. นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงได้ตามความเหมาะสม
ถูก
ผิด

11. นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงคำยินยอมจากลูกจ้างก็ได้
ถูก
ผิด

12. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า ในการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
ถูก
ผิด

13. การกำหนดอัตราค่าจ้างให้ลูกจ้าง นายจ้างสามารถ กำหนดได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
ถูก
ผิด

14. เมื่อนายจ้างเรียกเงินประกันฯ จากลูกจ้างแล้วเมื่อ นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างให้นายจ้างคืนเงินประกันฯ พร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก
ถูก
ผิด

15. หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 4 ชั่วโมง ให้นายจ้างจัดเวลาพัก ระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า หนึ่งชั่วโมง
ถูก
ผิด

16. วันหยุดประจำสัปดาห์ ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 7 วัน
ถูก
ผิด

17. โดยทั่วไป ลูกจ้างชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันในการทำงาน
ถูก
ผิด

18. ทำงานไม่ครบปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนฯ ให้ลูกจ้างได้โดยคำนวณตามสัดส่วน
ถูก
ผิด

19. นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายก่อนถึงเวลาเลิกสัญญา ตามกำหนดที่ บอกกล่าว และให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันที
ถูก
ผิด

20. ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55407 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน