SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับป.4 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับป.4 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับป.4 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับป.4 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา

1. อาจารย์ สาขาเครื่องกล สังกัดประจำศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) สามารถสอนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. (ช่างยนต์)

2. อาจารย์ สาขาไฟฟ้า สังกัดประจำศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า) สามารถสอนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. (ช่างไฟฟ้า)

3. อาจารย์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดประจำศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็ก ทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) ได้

4. อาจารย์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดประจำวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. (อิเล็ก ทรอนิกส์)

5. อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ สังกัดประจำวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ สามารถสอนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. (คอม พิวเตอร์)

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ 1-5 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำงาน (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

6. เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา สังกัดประจำศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านกิจการนักศึกษา (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

7. นักคอมพิวเตอร์ สังกัดประจำสำนักวิทยบริการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

8. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ สังกัดประจำวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม มีประสบ การณ์ในการทำงาน (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

9. นักการภารโรง สังกัดประจำวิทยาลัยการอาชีพ ธาตุพนม

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ในวันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-2511, 0-4251-3729 ต่อ 105
ลงวันที่ 10/05/2010 12:44:42
จำนวนผู้ชม 1437
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ