ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ ปวส. - ปริญญาโท

อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ ปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ ปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ ปวส. - ปริญญาโท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา สายงานระดับ 3

1. นิติกร 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง

- วุฒิปริญญาโท ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

6. นักวิชาการคลัง 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง

7. สันทนาการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

8. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

9. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุข การพยาบาลสุขศึกษา สายงานระดับ 2

1. นายช่างโยธา 3 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตย กรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

2. นายช่างเขียนแบบ 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตย กรรม สถาปัตยกรรม

3. นายช่างเครื่องกล 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิคเขียนแบบ เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม4. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

5. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา

- วุฒิ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา ทางเกษตรกรรม

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

7. เจ้าพนักงานพัสดุ 6 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการเทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ทุกตำแหน่ง สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 6,470 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 7,100 บาท

ระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ คือ อันดับ ท.3 ขั้น 7,940 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.phuketcity.org หรือ http://job.phuketcity.orgลงวันที่ 10/05/2010 12:26:09
จำนวนผู้ชม 1359
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน