SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

1. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50

- ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาคณิตศาสตร์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50

- ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการศึกษาปฐมวัย

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50

- ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.ksu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4360-2033-43 ต่อ 212, 08-8326-5254เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ 1 ฉบับ

- ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อย่างละ 1 ฉบับ

- ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาของสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ

- ใบสำคัญทางทหาร (สด.8/สด.43) สำหรับผู้สมัครเพศชาย พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาน 1 ฉบับ

- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมคัดเลือก คนละ 200 บาท

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.ksu.ac.thลงวันที่ 07/05/2010 10:06:23
จำนวนผู้ชม 1400
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ