SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้,คนงาน

โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้,คนงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้,คนงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้,คนงาน

โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน

1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท

- เพศหญิง

- อายุระหว่าง 18-30 ปี

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้)

- มีที่พักใกล้โรงพยาบาลลำพูน สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลาราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คนงาน 4 อัตรา (ปฏิบัติงานบริการทำความสะอาด ฝ่ายบริหารทั่วไป) เงินเดือนเดือนละ 5,574 บาท

- เพศชาย/หญิง

- อายุระหว่าง 21-40 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ อัตราค่าสมัคร 30 บาทหลักฐานประกอบการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ 1 ฉบับ สำเนาประกาศนียบัตรที่สมัครคัดเลือกโดย จะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับลงวันที่ 07/05/2010 10:04:58
จำนวนผู้ชม 1352
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ