SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สทอภ. เปิดรับนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์)

สทอภ. เปิดรับนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สทอภ. เปิดรับนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์), ข้อมูลเกี่ยวกับ สทอภ. เปิดรับนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและบริการ 2 อัตรา

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความรู้ความชำนาญ สามารถพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภาษา SQL หรือ VB หรือ HTML, XML หรือ PHP หรือ JAVA ได้

- มีประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี - หากมีความรู้และประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐาน ข้อมูล (Database System) การพัฒนาระบบงานบัญชีหรือระบบพัสดุ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ หรือการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิว เตอร์ด้วยโปรแกรม SQL หรือ VB หรือ HTML, XML หรือ PHP หรือ JAVA

- มีความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในเบื้องต้นได้

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและการสื่อสาร

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ หรือการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SQL หรือ VB หรือ HTML, XML หรือ PHP หรือ JAVA

- มีความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในเบื้องต้นได้วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 โดยส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนไปยัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 120 ม.3 ชั้น 7 อาคาร B ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ในการนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2141-4460-62 อนึ่ง สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สำนักงานเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและจัดส่งเอกสารครบถ้วน เข้ารับการคัดเลือกต่อไปลงวันที่ 07/05/2010 09:58:56
จำนวนผู้ชม 1849
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ