ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดรับผู้ประสานงาน,ที่ปรึกษา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดรับผู้ประสานงาน,ที่ปรึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดรับผู้ประสานงาน,ที่ปรึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดรับผู้ประสานงาน,ที่ปรึกษา

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานดังนี้

1. ผู้ประสานงาน

- วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน และติดตามการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล/การเสริมสร้างสุขภาพ

- มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

2. ที่ปรึกษา (ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 50 ปี

- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์ในการประเมินองค์กร หรือระบบ คุณภาพ HA/TQM/CQI มีความสามารถในด้านการให้คำปรึกษาและการเป็นโค้ช มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ผู้สนใจโปรดส่งหลักฐานดังนี้

1. Download ใบสมัครได้จาก www.ha.or.th

2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน

3. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป มาที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารกรมการแพทย์ 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.งามวงค์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail: vacharee@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน)ลงวันที่ 05/05/2010 10:19:49
จำนวนผู้ชม 1416
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53700 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128393 คน