SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี

กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานด้านธุรการอัตราเงินเดือน 6,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- วุฒิ ม.6, ปวช.-ปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดีโอ

- มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาได้

- มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานด้านการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานด้านการโสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

- ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตัดต่อภาพ วิดีโอและเสียง

- ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่ กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0-2628-6179 หรือส่งประวัติการศึกษาและทำงาน (Resume) พร้อมสแกนรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครมาทางอีเมล Fugith@hot-mail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับลงวันที่ 05/05/2010 09:51:38
จำนวนผู้ชม 1255
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ