SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมศิลปากร รับ ธุรการ

กรมศิลปากร รับ ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมศิลปากร รับ ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมศิลปากร รับ ธุรการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้าง 5,760 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การตลาดผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร ถ.ศรีอยุธยาแขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-6411 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกลงวันที่ 29/04/2010 14:56:57
จำนวนผู้ชม 1579
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ