ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักพัฒนาเกษตรกร รับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สำนักพัฒนาเกษตรกร รับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักพัฒนาเกษตรกร รับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักพัฒนาเกษตรกร รับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สำนักพัฒนาเกษตรกร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบ แทน 9,530 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางสังคม ศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว กันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป

2. สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน (หรือปริญญาบัตร) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (สำหรับผู้ที่สมัครเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย
ลงวันที่ 29/04/2010 14:56:39
จำนวนผู้ชม 1571
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน