SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. นักวิชาการถ่ายทอด อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 500 บาท

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านเข้ารับการฝึกอบรม นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. ปี 3)

- วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยา ศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาเชิงวิชาทหาร (ร.ด. ปี 3)

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

- ต้องศึกษาวิชาการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) 3 หน่วยกิต

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,088 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 500 บาท

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. ปี 3)

- วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ การเงิน การบัญชี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.rajavithi.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 27/04/2010 10:01:54
จำนวนผู้ชม 1468
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ