ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมคุมประพฤติ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมคุมประพฤติ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมคุมประพฤติ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 กรมคุมประพฤติ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2411-1896 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน คำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร 200 บาทลงวันที่ 27/04/2010 09:59:23
จำนวนผู้ชม 1350
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53460 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128373 คน