SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงงานยาสูบ เปิดรับ พนักงานสังกัดกองพิมพ์

โรงงานยาสูบ เปิดรับ พนักงานสังกัดกองพิมพ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงานสังกัดกองพิมพ์ ,เปิดรับพนักงาน โรงงานยาสูบ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงานสังกัดกองพิมพ์ ,เปิดรับพนักงาน โรงงานยาสูบ

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงาน
สังกัดกองพิมพ์ กองเตรียมการพิมพ์ และกองซ่อมและรักษาพัสดุ ส่วนการพิมพ์ รวม 7 อัตรา

1. พนักงานเตรียมการพิมพ์ 2 (ระดับควบ 2-4) อัตราเงินเดือน 7,680 - 38,050 บาท เพศชาย
จำนวน 1 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือน ชัน้ 11 (เดือนละ 9,670.-บาท) ตามวุฒิ ปวส. บวกค่าประสบการณ์ 3 ปี ตาม
ระเบียบฯ

2 วิศวกร 3 (บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรม) (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610 - 43,140 บาท
เพศชาย จำนวน 1 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือน ชัน้ 11 (เดือนละ 9,670.-บาท)

3 พนักงานรายชั่วโมง 4 (ช่างตรวจบรู๊ฟ ชัน้ 2) อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงละ 39.48 - 265.86 บาท
เพศชาย จำนวน 1 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชัน้ 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท)

4 พนักงานรายชั่วโมง 4 (พนักงานตรวจสอบสิ่งพิมพ์) อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงละ 39.48 - 265.86 บาท
เพศชาย จำนวน 3 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชัน้ 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท)

5 พนักงานรายชั่วโมง 2 อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงละ 30.63 - 232.53 บาท เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
ให้ได้รับค่าจ้าง ชัน้ 4 (ชั่วโมงละ 37.30 บาท)

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1)
สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185

ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. -11.00 น. และ 13.00 น. - 15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 30.-บาท โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/04/2010 10:35:13
จำนวนผู้ชม 1532
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ