SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน , เปิดรับสมัคร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน , เปิดรับสมัคร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รายละเอียดดังนี้

ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

- มีสัญชาติไทย

- มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่อำเภอที่รถไฟแล่นผ่านไม่น้อยกว่า 180 วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร ประกอบด้วยในพื้นที่

1) อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา

2) อ.แม่ลาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3) อ.เมืองยะลา อ.รามัน จ.ยะลา

4) อ.รือเสาะ อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า

- อายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป มีร่างกายสมบูรณ์ และสมทบแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด

คุณสมบัติพิเศษ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) จะมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบสัมภาษณ์

- บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15 คะแนน)

- บุตรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติ (10 คะแนน)

- ทหารกองหนุน ทหารพราน (10 คะแนน)

- ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (10 คะแนน)

- สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (15 คะแนน)

สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการโดยติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 94 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลักฐานประกอบการรับสมัคร

- ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป

- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา 3 รูป

- หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)ลงวันที่ 24/04/2010 10:16:26
จำนวนผู้ชม 2499
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52007 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128057 คน