ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สสส. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร

สสส. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สสส. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. เปิดรับ เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้


ขอบข่ายการปฏิบัติงาน

- พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
- จัดทำแผนปฏิบัติงานภาพลักษณ์ ติดตาม ประเมินผล
- สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร/ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนงาน
- ดูแลการผลิตสื่อภาพลักษณ์องค์กร

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีทัศนคติที่ดี และมีมุมมองในการสร้างสรรค์สังคม
- มีความสนใจความเคลื่อนไหวของสังคม โดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาวะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ
- มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี
- หากจบการศึกษาด้าน Corporate Branding จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ recruit@thaihealth.or.th ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1413 คุณสัณหกิจ รัตนกุล

หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 เมษายน 2553

สสส. สงวนสิทธิเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครงานด้วยวิธีการที่กำหนดเท่านั้นลงวันที่ 20/04/2010 10:20:38
จำนวนผู้ชม 1603
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน