SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับ ม.3 - ปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับ ม.3 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับ ม.3 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับ ม.3 - ปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง เงินเดือน 11,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการทั่วไป การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การขาย ประชาสัมพันธ์

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ งานวัสดุ อุปกรณ์งานช่างเป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ การประชา สัมพันธ์ การรับโทรศัพท์ การสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ


2. คนงาน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเภสัชกรรม เงินเดือน 5,080 บาท และค่าครองชีพ 3,120 บาท

- วุฒิ ม.ต้น ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- สามารถทำงานหนัก และอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

3. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเภสัชกรรม เงินเดือน 7,100 บาท และค่าครองชีพ1,500 บาท

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยา ศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

- อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

4. คนงาน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ เงินเดือน 5,080 บาท และค่าครองชีพ 3,120 บาท 5 อัตรา

- วุฒิ ม.ต้น เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขนส่ง การเตรียม ผลิต และจัดเก็บวัสดุอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 เมษายน 2553สนใจสมัครได้ที่ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700ลงวันที่ 19/04/2010 21:57:11
จำนวนผู้ชม 1292
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ