ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ


1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มงานคลัง (กระทรวงศึกษาธิการ)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.


2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา) กลุ่มแผนงาน (กระทรวงศึกษาธิการ) 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการวิจัยทางการ ศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียน ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการบัญชี) กลุ่มแผนงาน (กระทรวงศึกษาธิการ)

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปริญญาโทของ ก.พ.4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์) กลุ่มแผนงาน (กระทรวงศึกษาธิการ)

- วุฒิปริญญาโท สาขาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.5. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการกรม (กระทรวงศึกษาธิการ)

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการกรม (กระทรวงศึกษาธิการ)

- วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาเทคนิคการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาการก่อสร้าง และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (รังสิต) 3 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอม พิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-14.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นลงวันที่ 05/04/2010 11:10:29
จำนวนผู้ชม 1934
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน