SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โครงการพัฒนาดอยตุง ประกาศรับพนักงาน หลายอัตรา

โครงการพัฒนาดอยตุง ประกาศรับพนักงาน หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โครงการพัฒนาดอยตุง ประกาศรับพนักงาน หลายอัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาดอยตุง ประกาศรับพนักงาน หลายอัตรา

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง รับสมัครพนักงานร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้1. พนักงานต้อนรับ (ประจำเชียงราย)

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี

- มีทัศนคติที่ดี ทำงานหนักได้ และเรียนรู้เร็ว

- มีบุคลิกภาพดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ที่ดี2. พนักงานขายประจำร้าน Doi Tung Life-style 5 อัตรา (สาขาต่าง ๆ ใน กทม.)

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- รับสมัครเป็นพนักงานประจำ

- คุณสมบัติพิเศษ มีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้3. พนักงานจัดซื้อ 2 อัตรา (ประจำ กทม.1 อัตรา และเชียงราย 1 อัตรา)

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ในด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2-3 ปี

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office และ Inter-net ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล4. เจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนธุรกิจ Retail(Doi Tung product: Food, Handicraft, Agriculture, Tourism) ประจำ สนง.กทม.

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน)

- มีความคิดสร้างสรรค์และชอบพบปะผู้คน

- มีความขยัน อดทน และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการตลาดในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5. เจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนธุรกิจ Whole-sale (Food, Handicraft, Agriculture,Tourism) ประจำ สนง.กทม.

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์การทำงานในเชิงธุรกิจ Wholesale (เช่น Modern Trade, Corporate) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน)

- มีความคิดสร้างสรรค์และชอบพบปะผู้คน

- มีความขยัน อดทน และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการตลาดในธุรกิจ Whoelsale จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ6. พนักงานสต็อก-รับสินค้า (ส่วนงานพัสดุ) ประจำ สนง.เชียงราย

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.3-ปวส.

- มีความสามารถในด้านการคอมพิวเตอร์

- มีความสามารถด้านงานเอกสาร7. พนักงานสต็อก-รับสินค้า (ส่วนงานพัสดุ) ประจำ สนง.กทม.

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปวส.

- มีความสามารถในด้านการคอมพิวเตอร์

- มีความสามารถด้านงานเอกสาร8. Human Resources Director

- Mele/Female, age 40 years old or above

- Bachelor''s degree or higher

- Minimum of a Bacheloržs degree or equivalent in Human Resources,Business, Organization evelopment

- 10 plus years of progressive leadership experience in Human Resources positions

- Active affiliation with appropriate Human Resources networks and organizaions and ongoing community involovement, preferred9. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาพืช (ประจำเชียงราย)

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชสวน พืชศาสตร์

- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำด้านการบริหารงาน

- มีความสามารถด้านเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์10. พนักงานขาย ประจำหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (ประจำเชียงราย)

- เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา

- มีความรู้และทำงานด้านเอกสารได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับทุกคนได้ และมีใจรักงานบริการ11. พนักงานต้อนรับ-รับจอง ประจำโรงแรมเกรทเธอร์แม่โขงลอดจ์ (ประจำเชียงราย)

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้

- สามารถทำงานเป็นกะได้ (เวลาเปิดทำการ 06.00-20.00 น.)12. พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานดอยตุง เชียงราย ประจำ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่13. ผู้จัดการเขตภาคเหนือ ร้าน Cafe Doi Tung

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ตรงในการบริหารร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือร้านค้า (มากกว่า 1 สาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารพนักงาน และมีความเป็นผู้นำ

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และเดินทางไปดูแลร้านสาขาได้14. พนักงานทั่วไป 3 อัตรา (ชั่วคราวรายวัน 4 เดือน สนง.กทม.)

- เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (MS Office)15. พนักงาน Barista จำนวนมาก ประจำสาขาใน กทม. (ประจำ)

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- รับสมัครเป็นพนักงานประจำ

- คุณสมบัติพิเศษ มีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้16. เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำ สนง.กทม.)

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการบัญชีและภาษี

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Officeสมัครงาน Online ได้ที่ http://www.doitung.org/job_opportunity.phpลงวันที่ 05/04/2010 11:04:45
จำนวนผู้ชม 1413
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ