ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต เปิดรับ นักจิตวิทยาคลินิก

กรมสุขภาพจิต เปิดรับ นักจิตวิทยาคลินิก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต เปิดรับ นักจิตวิทยาคลินิก, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต เปิดรับ นักจิตวิทยาคลินิก

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นักจิตวิทยาคลินิก ค่าจ้าง 7,550 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก และจิตวิทยาชุมชน สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมที่สำคัญ เช่น Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 2 รูป สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่าง ละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานในการสมัคร) ใบสำคัญ ทหารกองเกิน สด.9 (เฉพาะเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 30/03/2010 12:17:00
จำนวนผู้ชม 2359
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน