ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มทร.ล้านนา เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ล้านนา เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มทร.ล้านนา เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มทร.ล้านนา เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารรัฐกิจ และรัฐศาสตร์

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาใบปริญญาบัตร และหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ 1 รูป

- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับลงวันที่ 25/03/2010 18:30:03
จำนวนผู้ชม 1051
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55409 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน