SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เลขที่ 333 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทร. 0-4441-9622 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มี.ค. 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการจบการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยที่แสดงเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ใบทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนลงวันที่ 22/03/2010 21:57:10
จำนวนผู้ชม 1277
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ