SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครคนสวน

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครคนสวน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครคนสวน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครคนสวน

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารหลักเมือง) กองกลาง สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกในลักษณะจ้างเหมาบริการตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,700.- บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารที่นำมาสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
5. สำเนาใบเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ

ผู้สนใจสมัครและทดสอบ (สัมภาษณ์) ได้ที่ กองกลาง อาคารหลักเมือง ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2224 1442 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 18/03/2010 15:14:29
จำนวนผู้ชม 1474
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ