SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้อง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้อง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้อง, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้อง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องยา 1 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 5,360 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท

- วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ภาษาอังกฤษ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน ในวันเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 15/03/2010 15:44:39
จำนวนผู้ชม 1300
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ