ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลน่าน เปิดรับ พนักงานห้องเอกซเรย์ , นักรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลน่าน เปิดรับ พนักงานห้องเอกซเรย์ , นักรังสีการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลน่าน เปิดรับ พนักงานห้องเอกซเรย์ , นักรังสีการแพทย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลน่าน เปิดรับ พนักงานห้องเอกซเรย์ , นักรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลน่าน จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

1. พนักงานห้องเอกซเรย์ จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

- วุฒิ ม.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

2. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้าง 10,030 บาท/เดือน

- พ.ต.ส. 1,000 บาท/เดือน

- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 1,200 บาท/เดือน

- เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค และได้รับการใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

- อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกคล่องแคล่ว

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในวันเวลาราชการ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

- สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

- สำเนาใบ สด.43 (เอกสารซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 15/03/2010 15:43:44
จำนวนผู้ชม 3269
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน