ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน - จังหวัดชัยภูมิ

เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน - จังหวัดชัยภูมิ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ,เปิดรับสมัครงาน จังหวัดชัยภูมิ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ,เปิดรับสมัครงาน จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จำนวน 24 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2553 ค่าตอบแทน เดือนละ 7,940.- บาท

หลักฐานการสมัคร

1. รูป ถ่าย ขนาด 1.5 x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-เปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส
5. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 5 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ 15-31 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-4481-1810ลงวันที่ 15/03/2010 15:41:45
จำนวนผู้ชม 1330
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน