SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

- หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม พิธีกร การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ประจำงานศิลปกรรม

- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator

- สามารถทำงานนอกพื้นที่และค้างคืนได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.east.spu.ac.th)

- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาใบปริญญาบัตร

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมต้นฉบับจริง 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิบัตรอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

- เอกสารรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เคยทำงานมาก่อน)

วิธีการสมัคร

- สัมภาษณ์ ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel

- ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐาน การสมัครมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3874-3690 ต่อ 2201, 2204 และ 2206 ในเวลาทำการ วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.ลงวันที่ 12/03/2010 13:41:13
จำนวนผู้ชม 1487
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ