SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่โครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่โครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่โครงการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่โครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ โครงการจัดการธาตุอาหารพืช และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านเกษตรศาสตร์ สาขา ปฐพีวิทยา พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30)

- มีสัญชาติไทย

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานเกษตรหรือการพัฒนาสังคมเป็นอย่างดี

- สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลชุมชนและมีความทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันได้

- มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- หลักฐานการศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

- ใบรับรองผลการศึกษา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์

- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มี.ค. 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 ม.1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5332-8496-98 ต่อ 1115, 1116 โทรสาร 0-5332-8494ลงวันที่ 08/03/2010 13:01:09
จำนวนผู้ชม 2395
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ