ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ระดับปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ระดับปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ระดับปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ระดับปริญญาตรี

ด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำระบบข้อมูลด้านการพัฒนา
ระบบราชการ และการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดี
- มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่/ต่างจังหวัด
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านฐานข้อมูลหรือทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
การประชุม จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดทำระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
- งานรวบรวมสถิติ
- งานฝ่ายเลขานุการการประชุม
- งานติดต่อประสานงานทั่วไป
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราค่าจ้าง
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,600.-บาท โดยมีสัญญาจ้าง 6 เดือน (และต่อสัญญาครั้งต่อไป ครั้งละ 12 เดือน)
- ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2553
(ทดลองงาน 3 เดือน)

4. หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์พร้อมรูปถ่าย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมี)
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

5. การสมัคร
- ผู้สนใจโปรดติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ นางวนิดา ทองเชื่อม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 5000 ต่อ 3710 หรือทางโทรสารหมายเลข
0 2640 4030 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2553

6. การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก
1) สอบข้อเขียน
วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ
การประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G ฝั่งถนนพระรามที่ 6
กระทรวงการต่างประเทศ หรือที่ www.mfa.go.th
2) สอบสัมภาษณ์
วันที่สอบ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ
การประกาศผล ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น G ฝั่งถนนพระรามที่ 6
กระทรวงการต่างประเทศ หรือที่ www.mfa.go.thลงวันที่ 08/03/2010 12:58:08
จำนวนผู้ชม 2632
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54742 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน