SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค่าจ้าง 9,530 บาท

- เพศชาย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล ยานยนต์

- ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- วุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 05/03/2010 12:50:10
จำนวนผู้ชม 1553
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ