SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี, เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี, เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานดังนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีความสามารถซ่อม และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ เขียนเว็บเพจและสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง M 209 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

2. วิศวกร สังกัดหน่วยห้องปฏิบัติการอเนก ประสงค์ (MDL) งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) หรือ วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อร้ายแรง มีความรู้พื้นฐานในด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอิเล็ก ทรอนิกส์ได้

- มีความรู้ทางเทคนิคของเครื่องกลพื้นฐานทั่ว ๆ ไป และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาของเครื่องกลได้

- ผู้มีพื้นฐานสำเร็จการศึกษา (ปวส.) สาขาอิเล็ก ทรอนิกส์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ E-mail: scccc@staff2.mahidol.ac.th หรือแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ 0-2201-5032 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรองการผ่านงานกรณีมีประสบการณ์ลงวันที่ 25/02/2010 09:40:38
จำนวนผู้ชม 1609
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ