SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต เปิดรับ ธุรการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับ ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต เปิดรับ ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต เปิดรับ ธุรการ

ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 7,100 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความสามารถในการประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในทีมงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับ
บุคคลอื่นให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงประสานงานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายการปฏิบัติ
- มีความสามารถในการเจรจาเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการเตรียมข้อมูล นำเสนอหรือใช้เทคนิควิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข

3. หลักฐานการสมัคร
- หลักฐานวุฒิการศึกษา และ/หรือ รายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
- ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
- สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ตามวันราชการ
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8028 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.dmh.go.th ทั้งนี้ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
กองแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4ลงวันที่ 23/02/2010 14:51:46
จำนวนผู้ชม 3477
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ